kIntuicja, to coś, czego nie można objąć rozumem, logicznie wyjaśnić. Intuicja, to przeczucie, nieuzasadnione żadnymi konkretnymi argumentami. Każdy z nas z pewnością niejednokrotnie był w takiej sytuacji, gdy jakiś głos wewnętrzny mówił nam, że w danej sytuacji, nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi powinniśmy postąpić właśnie tak, a nie inaczej. Intuicję posiada każdy z nas, jednak często nie zwracamy na nią uwagi kierując się w życiu jedynie jasno wytyczonymi, twardymi zasadami i schematami.

Cywilizacja Zachodnia działa w oparciu o inteligencję i logikę, za co odpowiedzialna jest lewa półkula mózgu. Intuicja powiązana jest z prawą półkulą, opierającą się na wyobraźni, twórczym działaniu. Samej intuicji nie da się wyćwiczyć w sposób bezpośredni, można co najwyżej wpływać na nią, poprzez rozwijanie prawej półkuli mózgu. W takim wypadku należy się skupić na własnych myślach i uczuciach.
Istnieje pewien schemat działania intuicji. Na samym początku zmysły przekazują informacje do mózgu. Te są rejestrowane zarówno na poziomie świadomym jak i nieświadomym. Tak właściwie nie zdajemy sobie sprawy z większości faktów, jakie nasze zmysły rejestrują.

Następnie mózg przetwarza i porządkuje dostarczone informacje, na podstawie których tworzy swego rodzaju mapę zdarzeń, zjawisk i zachowań. Taka mapa przekładana jest na rzeczywistość i z nią porównywana Nasze działania opierają się na związku przyczynowo- skutkowym i podobnie działa podświadomość, tworząc scenariusze możliwości. Wszystkie sytuacje ułożone zostają w pewnej kolejności. Priorytetowe są te, które mogą zagrażać naszemu bezpieczeństwu i zdrowiu. Wówczas takie informacje przekazywane są do świadomości właśnie w formie przebłysku intuicji.

Intuicja jest naturalną zdolnością człowieka, może być wewnętrznym ostrzeżeniem, wskazówką, radą, doradcą w życiu codziennym i kluczowym elementem przy podejmowaniu decyzji. Wbrew pozorom odgrywa dużą rolę w naszym życiu. Najczęściej objawia się w najmniej oczekiwanym momencie, tzn. np. wtedy, gdy przestajemy już szukać rozwiązania konkretnego problemu. Nie oznacza to jednak, że każda spontaniczna myśl wynika z intuicji. Im częściej będziemy na to zwracać uwagę, tym łatwiej rozróżnimy prawdziwą intuicję od podszeptów z zewnątrz.

Opracowanie: Arletta Różycka